FAROS

Mira este vídeo que fala sobre a ruta dos faros e descobre unha profesión en perigo. Ti sabías que aínda quedan fareiros?Depois de ver o video e consultar a ligazon FARO, resolve isto! \

  1. Que é un faro mariño?
  2. Cal é a súa función?
  3. Como funcionan hoxe?
  4. Como funcionaban antigamente?
Cales son os faros protagonistas en Volverás golfiño?
Descríbeos a partir dos recortes de prensa da  novela.
Realiza unha presentación para q coñezamos onde están, e como son.
Busca cales son os outros faros da provincia da Coruña e localízaos nun google map.

Ningún comentario:

Publicar un comentario